Melden overlijden

U heeft op dit moment een overlijden. Er moeten nu een aantal zaken geregeld worden.
Bel ons direct op 085-0653272, wij zorgen dat wij u direct helpen en u vooraf de kosten bekend maken. 

  • Bel de arts indien dit nog niet gedaan is
  • Zoek het identiteitsbewijs op van de overledene
  • Ga na of de overledene een testament of wensen heeft inzake de uitvaart
  • Leg kleding voor de overledene klaar, het mag alles zijn, als het maar persoonlijk is
  • Zoek uit of er een verzekering is voor de overledene, indien dit het geval is, en indien u door ons de uitvaart wil laten verzorgen moet u dit duidelijk vermelden aan de verzekeringsmaatschappij
  • Kijk of er een adresboekje is voor de nabestaanden die een rouwkaart dienen te ontvangen
  • Wij zijn binnen twee uur op de locatie om alle zaken van u over te nemen